Touch Screen Digitizer Display Repair For Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T211 SM-T211 - intl Toon World หนังสือพูดได้ My e-book MOMMA หนังสือ ฝึกอ่าน ไทย อังกฤษ อัจฉริยะ ( Music My E - Book ) T.P. TOYS หนังสือพูดได้ My e-book 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) TOLOstuff MY-eBook หนังสือพูดได้ อักษรและคำ ภาษาไทย และ อังกฤษ CAI แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 1 ชิ้น Kindle E-Book Paperwhite GEN3

CAI แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 1 ชิ้น

รีวิว pantip แนะนำ CAI แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 1 ชิ้น นำเสนอ

อย่ารอช้า รีวิว pantip แนะนำ CAI แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 1 ชิ้น นำเสนอ## ส่งฟรี

 

อย่ารอช้า CAI แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 1 ชิ้น ราคาแรงสุดสุด เพียง  บาท ส่งฟรี!!!

CAI แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 1 ชิ้น
สำหรับคุณ ขอบอกว่า CAI แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 1 ชิ้น เป็นสินค้าในแคตาล๊อก MediaMusicBooks ซึ่่ง เป็นสินค้าขายดีของเรา CAI แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 1 ชิ้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับท่าน คุณจะได้ประหยัดเงินถึง ในการสั่งซื้อครั้งนี้ คุณสามารถสั่งสินค้าแบบชำระเงินปลายทางได้ ห้ามพลาด CAI แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 1 ชิ้น สินค้าคุณภาพสูง มี ส่งสินค้าถึงมือท่านอย่างดี ฟรี

ขอแนะนำ CAI แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 1 ชิ้น ซึ่งเป็น MediaMusicBooks ที่เป็นสินค้ายอดนิยม
ซึ่งมีรายละเอียดสินค้าคร่าว ๆ ดังนี้

Description(เพิ่มเติม)

 
 

CAI แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2560 9exam OBEC 2017 เป็นโปรแกรมอัจฉริยะ ที่รวบรวมแนวข้อสอบ กว่า 1,700 ข้อ ทั้งใหม่และเก่าที่คัดสรรค์จากที่เคยออกสอบมา ให้คุณทำข้อสอบได้อย่างไม่รู้เบื่อ เพราะการเตรียมสอบ ต้องฝึกทำข้อสอบ ยิ่งฝึกซ้ำ ๆ ยิ่งเกิดความชำนาญ ทำซ้ำ จำได้ แนวข้อสอบมีทั้งแบบเลือกตอบ (ปรนัย) 4 ตัวเลือก, แบบจับคู่ และแบบเรียงลำดับ เพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและการจดจำ โปรแกรมสามารถตรวจคำตอบ, เฉลย รวมคะแนนและประเมินผลได้โดยอัตโนมัติ มีไฟล์ .pdf ปริ้นออกมาอ่านได้ พร้อมไฟล์คู่มือการใช้งาน ไฟล์ข้อมูลถูกบันทึกในแฟลทไดฟ์ พกพาสะดวก

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชั่นนี้

 • ไฟลข้อมูลถูกบันทึกในแฟลทไดฟ์ พกพาสะดวก
 • เพิ่มเติมแนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข ภาษาไทย และด้านเหตุผล พร้อมอธิบายเฉลย 
 • แนวข้อสอบจำลองการสอบจริง แยกเป็นภาค ก,ข 
 • แนวข้อสอบแบบเจาะลึกตามหัวข้อ เพื่อเน้นฝึกในเรื่องที่ต้องการ 
 • ไฟล์ .pdf แนวข้อสอบ พร้อมสรุปย่อ กว่า 500 หน้า (ปริ้นได้) 
 • ใช้ได้บน Window 7, 8, 8.1 รองรับ Window 10 
 • อัปเดทข้อมูลล่าสุด เดือน มีนาคม 2560
 
แนวข้อสอบ ประกอบด้วย 
 
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ความรอบรู้ แนวข้อสอบครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
1.3 วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
1.4.1 กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
1.4.2 กฏหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
1.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
1.4.5 กฏหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
1.4.6 กฏหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
1.4.7 กฏหมายเกี่ยวกับ สพฐ. 
2. ความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข การคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ 
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล การคิดสรุปและหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย 
3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาฃีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวข้อสอบครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 
3.1 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู 
3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
3.3 มารตฐานด้านการปฏิบัติงาน 
3.4 มารตฐานด้านการปฏิบัติตน 
3.5 มารตฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา แนวข้อสอบครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
1.2 หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
1.4 การพัฒนาผู้เรียน 
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
1.6 การวิจัยทางการศึกษา 
1.7 สื่อ นวรรตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด ของสินค้านี้ คลิ๊กที่นี่

จากราคาปกติแล้วนะ 

ลดราคาเหลือ  


*** ราคาสินค้า อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบราคาสินค้าอีกครั้งที่ปุ่มด้านล่างนี้ ***
เช็คราคา CAI แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 1 ชิ้น
คุณกำลังตามหา CAI แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 1 ชิ้น เราขอนำเสนอ CAI แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 1 ชิ้น ที่จะช่วยคุณประหยัดเงิน ของคุณพร้อมส่วนลดมากมาย CAI แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 1 ชิ้น เป็น สินค้าที่ดี เป็นที่นิยม ที่มีบริการจัดส่งสินค้าฟรี ถึงบ้านคุณ สนใจสั่งซื้อ ได้ทันที ส่งเร็ว ได้รับสินค้าเร็ว คลิ๊กด้านล่างนี้ เพื่อสั่งซื้อ CAI แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 1 ชิ้น
รูปภาพเพิ่มเติม
CAI แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 1 ชิ้น

- See more at: http://www.lazada.co.th/cai-2560-1-4444565.html

Youtube Reviews


Latest Features

T.P. TOYS หนังสือพูดได้ My e-book 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
 
  Description(เพิ่มเติม)

T.P. TOYS หนังสือพูดได้ My e-book 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

Description(เพิ่มเติม) .

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

Touch Screen Digitizer Display Repair For Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T211 SM-T211 - intl
 
  Description(เพิ่มเติม)

Touch Screen Digitizer Display Repair For Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T211 SM-T211 - intl

Description(เพิ่มเติม) .

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

Toon World หนังสือพูดได้ My e-book
 
  Description(เพิ่มเติม)

Toon World หนังสือพูดได้ My e-book

Description(เพิ่มเติม) .

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

TOLOstuff MY-eBook หนังสือพูดได้ อักษรและคำ ภาษาไทย และ อังกฤษ
 
  Description(เพิ่มเติม)

TOLOstuff MY-eBook หนังสือพูดได้ อักษรและคำ ภาษาไทย และ อังกฤษ

Description(เพิ่มเติม) .

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม!


ข้อมูลการติดต่อ

The website you are currently visiting is the LAZADA Affiliate Member Website: All products included in the promotion are for viewing only.

If you are interested, click to buy and more products visit the main website through us..

We are very grateful. Because this site has benefited you.

Diaclaimer: https://selectmee.info/eBooks/oe857meaa2n9g5anth-5743919-cai-2560-1-4444565.htmlIt is the website that offers the latest information and prices on top brands. From leading online store LAZADA as an option to decide. Website is not affiliated with the product, price or promotion.


Latest Search From Google


ชอปปิ้งได้ทุกที่ทุกเวลา! ตลอด 24 ชั่วโมง ง่าย ๆ เพียงแค่