จักรเย็บผ้า Brother รุ่น JV-1400 ลายเย็บ 14 ลาย แถมฟรี คอร์สเรียนออนไลน์ “พื้นฐานการเย็บผ้า” มูลค่า 2,990.- บาท +ตีนผีติดซิปซ่อนของแท้จาก Brother มูลค่า 250 บาท+ แผ่นรองจักร Sinlin จักรเย็บผ้าไฟฟ้ามือถือ ขนาดพกพา Handheld Sewing Machine - White จักรเย็บผ้าไฟฟ้า มินิ ขนาดพกพา Mini Sewing Machine จักรเย็บผ้า Brother รุ่น GS-2700 ลายเย็บ27 ลาย สนเข็มอัตโนมัติ แถมฟรีคอร์สเรียนเย็บจักรพื้นฐานออนไลน์ มูลค่า 2,990 บาท + ไส้กระสวย 10 ชิ้น มูลค่า 180 บาท+ แผ่นรองจักรลดการกระแทก ลดเสียงมูลค่า 490 บาท ชุดซ่อมแซฒตัดเย็บเสื้อผ้า ซ่อมกระดุม พร้อมเข็ม ด้าย กรรไกรสายวัดเอว 11 ชิ้น XCSource จักรเย็บผ้าขนาดเล็ก 12 รูปแบบ Brother จักรเย็บผ้า รุ่น JV1400 ลายเย็บ 14 ลาย ไฟส่องสว่างสีขาวนวล(สีชมพู)

Hand Held Portable Multifunctional Mini Electric Sewing Machine -intl

รีวิว pantip นำเสนอ Hand Held Portable Multifunctional Mini Electric Sewing Machine -intl นำเสนอ

อย่ารอช้า รีวิว pantip นำเสนอ Hand Held Portable Multifunctional Mini Electric Sewing Machine -intl นำเสนอ## ส่งฟรี

 

อย่ารอช้า Hand Held Portable Multifunctional Mini Electric Sewing Machine -intl ราคาแรงสุดสุด เพียง  บาท ส่งฟรี!!!

Hand Held Portable Multifunctional Mini Electric Sewing Machine -intl
สำหรับคุณ พี่กะน้องฮู้ขอบอกว่า Hand Held Portable Multifunctional Mini Electric Sewing Machine -intl เป็นสินค้าในแคตาล๊อก HomeAppliances ซึ่่ง เป็นสินค้าขายดีของเรา Hand Held Portable Multifunctional Mini Electric Sewing Machine -intl เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับท่าน คุณจะได้ประหยัดเงินถึง ในการสั่งซื้อครั้งนี้ คุณสามารถสั่งสินค้าแบบชำระเงินปลายทางได้ ห้ามพลาด Hand Held Portable Multifunctional Mini Electric Sewing Machine -intl สินค้าคุณภาพสูง มี ส่งสินค้าถึงมือท่านอย่างดี ฟรี

ขอแนะนำ Hand Held Portable Multifunctional Mini Electric Sewing Machine -intl ซึ่งเป็น HomeAppliances ที่เป็นสินค้ายอดนิยม
ซึ่งมีรายละเอียดสินค้าคร่าว ๆ ดังนี้

Description(เพิ่มเติม)

745250439801500427

784548878348206180

721561082074406264

 

 

 

Instructions:

1. Pack 4 AA batteries
2. standby: with the right hand, four fingers to support the frame, the thumb naturally placed on the fuselage, cover, and smooth grip the whole machine
3. through the line: according to the product description of the detailed diagram instructions operation
4., cloth: with the right index finger lift the pressure plate, will be ready to sew fabric smooth, put under the press plate, gently back to the pressure plate, press fabric
5. sewing operations: hold the fabric with his left hand, right hand thumb gently quickly under pressure, feeding mechanism of automatic seam will be left out. Hold the right hand gradually moves to the right, left hand holding the cloth with the rhythm will be gently sewing seam to the left, until the end of sewing
6.. This machine can automatically adjust the tightness between the cloth and the pin
7. change: such as coil for large coil can be alternate long rod and line cylinder shaft connection, set into the big ball. Then re threading, adjust the thread tension after sewing.
8. for needle: loosen screw, remove the broken needle, needle can be installed.

Product features:

The metal gear strength is high, the noise is small, not easy to slip teeth.
A small, portable.
The accessories and sewing machine general.

Explain:

1, simple operation, with assembly line, flat heart, automatic positioning.

2, for a lot of fabrics, speed and large sewing machine quite.

3 、 built-in alloy gear and durable chain.

Product function:

1. can easily and easily sewing, hanging curtains, wall hangings, etc.;

2. use this machine to sew the handkerchief, apron, pillow case and so on. Don't have any interest;

3., wearing underwear, skirts and other sudden off-line, the use of the machine can not take off the case, it is very easy to sew. Travel, work, take a particular emergency;
4., the children around 12 years of age a little guidance, with the machine can sew small clothes, etc., not only toys, but also to cultivate children's work habits, training and sewing skills of a good partner

Power supply: four section five batteries

If you do not want to use batteries, you can also use variable voltage AC power

 

 

Product function:

1. can easily and easily sewing, hanging curtains, wall hangings, etc.;
2. use this machine to sew the handkerchief, apron, pillow case and so on. Don't have any interest;
3., wearing underwear, skirts and other sudden off-line, the use of the machine can not take off the case, it is very easy to sew. Travel, work, take a particular emergency;

4., the children around 12 years of age a little guidance, with the machine can sew small clothes, etc., not only toys, but also to cultivate children's work habits, training and sewing skills of a good partner

Statement: seam thickness of about 1.8MM, too big, too hard, too thick, certainly not sewing, if because of your personal sewing too thick, too hard caused by machine failure, this shop will not be considered the quality of the machine;

 

Pro: as long as there will be no sewing machine: seam, skipping, disconnection, Kapoor, card line problems, these are solved by adjusting the machine, if you can not contact customer service, we will teach you, so the above problem we are not considered machine quality problems with plastic coil: yo! 3 needle threading device of a wire rod a

 

 

 

Common problem solving methods

 

One problem: so ah, what did the opposite, empty needle prick, the front is a straight line. Pull off!

 

Solution: skipping, pull off is certain, because it is the opposite line without a chain buckle, buckle under normal circumstances is good. The problem is caused by jumping into the cloth too fast, too late to do on the back ring machine. Do not move your hand grip, let the machine into its own cloth, and if it is still in a straight line, you need to tune the machine! No, please ask the customer service, we will teach you!

 

Question two: a bunch of wires on the back, it's stuck!

 

Solution: always a back line, always stuck in the machine can not move, because the cloth is too slow, hold your hands do not move the machine, the machine Labu left, let the cloth into the hurry on the line.

 

 

Question three: always break or sew it out. My stitches are loose!

 

Solution: always broken line, wear line drawings only wear 1-3-4, must not put the line in 2, where the folder, the folder must be broken

. Use frequently asked questions:

First, sewing machine jumper, broken wire, how to repair?
You must have put on a thick shoe pad. It's possible to send cloth wrong. Besides, look at the needle. It's crooked. It's the same with the pin.

Two, my mechanical sewing machine on the line can not hang the bottom line, what is the matter, first look at the needle bent?.
Generally, the spindle and the needle are out of place. The hook point and the needle gap in the 0.5mm. hook point and needle time 1.5mm (above 1. 5mm is in the eye of a needle),

Three jumper:
1. threading method is incorrect according to “ thread drawing ” re threading

2., the installation of the straight needle is not correct, check the needle height and position, so that the needle downward movement, slightly by the front of the needle plate hole

3. straight machine needle tip broken or bent, replace the new machine needle

4. curved needle tip blunt, with whetstone or fine sandpaper grinding, also can change new curved needle

5. suture tension is too big or too small, proper adjustment suture tension

6. curved needle machine needle can not be caught right straight line ring, right slip stitch decorative line straight needle line ring is too small, increasing the amount of jumper

7. curved needle can trap left straight needle line ring, left slip stitch decorative line straight needle line ring is too large, appropriate to reduce the amount of jumper

8. curved needle hook is not at the same time, live in the middle and the left straight machine sewing ring, middle line decorative line and left stitch skipping are appropriate to reduce the amount of jumper

9., the middle of the back of the left bending needle needle can not wear into the knitting needle thread of the triangle, the middle of the back of skipping stitch suture on the left to check whether through the wire clamping device, synchronous inspection line cam, if according to the standard adjustment

10., the machine needle and bending needle with improper check the height of the needle, needle and bending pin between the synchronization, if there is any problem, according to the standard adjustment

11. machine needle and needle rod match improperly, check the needle and needle rod position

12. needle and needle and stretch position is wrong or improper seaming needle, resulting in decorative line inspection machine needle and needle skipping stretch with the size of the outlet, check the amount of stretch needle

Four, broken line

1. threading method is incorrect according to “ thread drawing ” re threading

2. the needle is not installed properly, re install the needle so that the needle slot is facing the operator

3. needle needle and the needle groove is not smooth to replace the new machine needle

4. suture tension is too large, proper adjustment of suture tension

5. suture quality is poor, use better suture

6. stitches for moderate than coarse needle or suture needle

7. needle, curved needle, needle plate, pressure foot tongue, through holes such as line hole burrs or scratching phenomenon using an oilstone or fine sandpaper to polish, also can replace the scratch machine

8. machine needle and bending needle, tight needle with improper, press machine needle and bending needle, stretch needle coordination standard adjustment

Five, broken needle

1., presser foot pressure is too small, send cloth bad, and broken needle appropriately increase presser foot pressure, make send cloth normal

2. curved needle and straight needle with standard position adjustment by touching the curved needle and straight needle machine

3. straight needle and straight needle with standard position adjustment according to collide with straight seaming needle machine needle

4., the straight needle and needle rod match improperly, adjust the needle and needle rod according to the standard

5. curved needle tip, bald, replace new curved needle

The 6. pin rod and the needle rod sleeve wear too much, so that the needle rod and the needle rod sleeve are loose together, and the needle rod and the needle rod sleeve are replaced

7. needle board needle is too small to update large needle needle plate or needle for Trumpet

8., loose parts larger, check the hook line mechanism between the parts of the coordination and wear, according to the standard adjustment size, wear serious parts change

Six 、 flower needle

The 1. straight pin is too low, so that the needle coil is too big, so that the coil is intertwined with each other, and the position of the needle is repositioned according to the height of the straight needle

2. needle plate tongue is too narrow, the straight needle coil prone to fight rope replacement needle plate

The 3. bending pins are too narrow and round in shape, and the straight needle coils can not be separated on the bent needle separately, so that the coils are intertwined with each other, and the flower pin is replaced with a new bent needle

4. straight machine needle and bending needle according to standard adjust the machine needle and bending needle matching position

Seven. Wrinkle of seam

1. the differential feed rate is not properly adjusted the differential feed rate properly

2., send cloth tooth height, before and after the position is improper, according to standard new adjustment, send cloth tooth height, front and rear position

3. suture tension is too large, proper adjustment of suture tension

4. presser foot pressure is too big or too small, adjust presser foot pressure appropriately

5., small presser feet lose the upper and lower flexible movement, size, pressure between the foot of the suture or rust, remove the size, pressure between the feet of foreign body, rust, rust or rust replacement feet

Eight, poor track mark

1. lines vary in thickness and use better stitches

2. the clamps are not working properly, and the dust in the clamps is removed so that the line is smooth

3. the thread holder is improperly positioned to adjust the tension of the needle, thread, thread and thread

4., over the line hole is not smooth, polished or polished wire hole

Your angel 521 - four 4-9 11:14 Manager

Nine, needle hole

1. straight needle needle or blunt needle hair replacement

2. compared with the stitching, the needles are too coarse and use thicker needles

3. needle beats are too small or side corner of the needle rounded orderliness

General sewing machines skipping as follows:
A: the feeding teeth are not right or wrong
B: the needle lever is not in place
C: the stroke of the lower pin is wrong
D: needle time, gap is wrong
E: the lower pin loose cam is out of time

 

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด ของสินค้านี้ คลิ๊กที่นี่

จากราคาปกติแล้วนะ 

ลดราคาเหลือ  


*** ราคาสินค้า อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบราคาสินค้าอีกครั้งที่ปุ่มด้านล่างนี้ ***
เช็คราคา Hand Held Portable Multifunctional Mini Electric Sewing Machine -intl
คุณกำลังตามหา Hand Held Portable Multifunctional Mini Electric Sewing Machine -intl เราขอนำเสนอ Hand Held Portable Multifunctional Mini Electric Sewing Machine -intl ที่จะช่วยคุณประหยัดเงิน ของคุณพร้อมส่วนลดมากมาย Hand Held Portable Multifunctional Mini Electric Sewing Machine -intl เป็น สินค้าที่ดี เป็นที่นิยม ที่มีบริการจัดส่งสินค้าฟรี ถึงบ้านคุณ สนใจสั่งซื้อ ได้ทันที ส่งเร็ว ได้รับสินค้าเร็ว คลิ๊กด้านล่างนี้ เพื่อสั่งซื้อ Hand Held Portable Multifunctional Mini Electric Sewing Machine -intl
รูปภาพเพิ่มเติม
Hand Held Portable Multifunctional Mini Electric Sewing Machine -intl

- See more at: http://www.lazada.co.th/hand-held-portable-multifunctional-mini-electric-sewing-machine-intl-30563389.html

Youtube Reviews


Latest Features

Hot item DIY Multifunction Sewing จักรเย็บผ้าไฟฟ้ามินิ ปรับได้ 2ระดับ ฟรี อุปกรณ์เสริมครบชุด - Pink Series
 
  Description(เพิ่มเติม)

Hot item DIY Multifunction Sewing จักรเย็บผ้าไฟฟ้ามินิ ปรับได้ 2ระดับ ฟรี อุปกรณ์เสริมครบชุด - Pink Series

Description(เพิ่มเติม) .

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

OMG จักรเย็บผ้าไฟฟ้า มินิ ขนาดพกพา Mini Sewing Machine - White
 
  Description(เพิ่มเติม)

OMG จักรเย็บผ้าไฟฟ้า มินิ ขนาดพกพา Mini Sewing Machine - White

Description(เพิ่มเติม) .

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

Weluckyจักรเย็บผ้ามือถือ - สีชาว
 
  Description(เพิ่มเติม)

Weluckyจักรเย็บผ้ามือถือ - สีชาว

Description(เพิ่มเติม) .

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

FD Premium สายพาน จักรเย็บผ้า Spare Sewing Machine Spools รุ่น HLM024 (สี น้ำตาล)
 
  Description(เพิ่มเติม)

FD Premium สายพาน จักรเย็บผ้า Spare Sewing Machine Spools รุ่น HLM024 (สี น้ำตาล)

Description(เพิ่มเติม) .

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม!


ข้อมูลการติดต่อ

The website you are currently visiting is the LAZADA Affiliate Member Website: All products included in the promotion are for viewing only.

If you are interested, click to buy and more products visit the main website through us..

We are very grateful. Because this site has benefited you.

Diaclaimer: http://selectmee.infoIt is the website that offers the latest information and prices on top brands. From leading online store LAZADA as an option to decide. Website is not affiliated with the product, price or promotion.


Latest Search From Google


ชอปปิ้งได้ทุกที่ทุกเวลา! ตลอด 24 ชั่วโมง ง่าย ๆ เพียงแค่